Bijsluiters online

Sinds januari 2010 is alles wat je over een bepaald medicijn moet weten online beschikbaar.

Op de website van het FAGG kunnen patiënten de bijsluiter consulteren van elk medicijn dat in België te verkrijgen is. De bijsluiters, van in totaal meer dan vijfduizend producten, zijn consulteerbaar in het Nederlands en in het Frans.